Diarienummer KS-0057/2017
Titel Medborgarförslag - Den finska nationella minoriteten bör läggas till de prioriterade grupperna i Sundbybergs Stad.
Startdatum 2017-01-17
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-06-16
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2017-01-17 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Den finska nationella minoriteten bör läggas till de prioriterade grupperna i Sundbybergs Stad. 2017-01-17 Inkommande Visa fil
1, 2
Fil som beskriver medborgarförslaget 2017-01-17 Inkommande PUL
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 20 februari 2017 - Medborgarförslag - Den finska nationella minoriteten bör läggas till de prioriterade grupperna i Sundbybergs Stad. 2017-02-24 Upprättat Visa dokumentet
Expediering medborgarförslag 2017-02-27 Utgående Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 4 maj 2017 - Svar på medborgarförslag - Den finska nationella minoriteten bör läggas till de prioriterade grupperna i Sundbybergs Stad 2017-05-09 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 maj 2017 - Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 4 maj 2017 - Svar på medborgarförslag - Den finska nationella minoriteten bör läggas till de prioriterade grupper 2017-06-02 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 maj 2017 för kännedom 2017-06-07 Utgående Visa fil
1, 2