Diarienummer KS-0056/2017
Titel Medborgarförslag - Flytta Ljusälgarna från Stationsgatan till Strandparken kommande december
Startdatum 2017-01-17
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-01-15
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2017-01-17 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Flytta Ljusälgarna från Stationsgatan till Strandparken kommande december 2017-01-17 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 20 februari 2017 - Medborgarförslag - Flytta Ljusälgarna från Stationsgatan till Strandparken kommande december 2017-02-24 Upprättat Visa dokumentet
Expediering medborgarförslag 2017-02-27 Utgående Visa fil
1, 2
Beslutsunderlag inför stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 24 oktober - Medborgarförslag - Flytta Ljusälgarna från Stationsgatan till Strandparken kommande december 2017-10-13 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 24 oktober 2017 - Flytta Ljusälgarna från Stationsgatan till Strandparken kommande december 2017-10-26 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 november 2017 - Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 24 oktober 2017 - Flytta Ljusälgarna från Stationsgatan till Strandparken kommande december 2017-11-30 Upprättat Visa dokumentet
Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2017, § 542 2017-12-18 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2017, § 542 2018-01-15 Utgående Visa fil
1, 2, 3