Diarienummer KS-0055/2018
Titel Revisorernas granskning av det kommunala aktivitetsansvaret samt åtgärder för att minska skolfrånvaron
Startdatum 2018-01-17
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-02-08
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Revisorernas granskning av det kommunala aktivitetsansvaret samt åtgärder för att minska skolfrånvaron 2018-01-17 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 januari 2018 - Revisorernas granskning av det kommunala aktivitetsansvaret samt åtgärder för att minska skolfrånvaron 2018-02-01 Upprättat Visa dokumentet