Diarienummer KS-0054/2018
Titel Ansökan om ekonomiskt stöd för finskt förvaltningsområde - Morsdagsfirande 2018
Startdatum 2018-01-17
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan om ekonomiskt stöd för finskt förvaltningsområde - Morsdagsfirande 2018 2018-01-16 Inkommande PUL
Ansökan om ekonomiskt stöd från statsbidrag för finskt förvaltningsområde - morsdagsfirande 2018 2018-01-25 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 12 mars 2018 - Ansökan om ekonomiskt stöd från statsbidrag för finskt förvaltningsområde - morsdagsfirande 2018 2018-03-13 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 12 mars 2018 - Ansökan om ekonomiskt stöd från statsbidrag för finskt förvaltningsområde - morsdagsfirande 2018 2018-03-15 Utgående Visa fil
1, 2