Diarienummer KS-0054/2015
Titel Detaljplan för ändrad användning och ändrad byggrätt för fastigheten KALKONEN 1, Karlavägen 44 i Duvbo (SMN-0066/2014)
Startdatum 2015-01-16
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Detaljplan för ändrad användning och ändrad byggrätt för fastigheten KALKONEN 1, Karlavägen 44 i Duvbo 2014-01-10 Inkommande Visa fil
1, 2
Yttrande från Duvbo-bo 2014-01-03 Inkommande Visa dokumentet
Återtagande av ansökan 2016-02-08 Inkommande Visa dokumentet
Information om tillbakadragande av planuppdrag för ändring av detaljplan för Kalkonen 1, Karlavägen 44. 2017-01-24 Utgående
Tillbakadragande av planuppdrag för ändring av detaljplan för Kalkonen 1, Karlavägen 44. 2017-01-24 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Tillbakadragande av planansökan 2017-01-24 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 20 april 2017 - Information om tillbakadragande av planuppdrag för ändring av detaljplan för Kalkonen 1, Karlavägen 44. 2017-04-24 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 15 maj 2017 - Tillbakadragande av planuppdrag för ändring av detaljplan för Kalkonen 1, Karlavägen 44. 2017-05-17 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av underrättelse om tillbakadragande av planuppdrag för ändring av detaljplan för Kalkonen 1, Karlavägen 44, Sundbyberg 2017-05-20 Utgående Visa dokumentet