Diarienummer KS-0053/2017
Titel Sundbybergs stads principer för lokalförsörjning och lokalförsörjningsprocess
Startdatum 2017-01-17
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-04-25
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Information om Sundbybergs stads riktlinjer för lokalförsörjning och lokalförsörjningsprocess 2017-01-17 Utgående
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 13 februari 2017 - Sundbybergs stads riktlinjer för lokalförsörjning och lokalförsörjningsprocess 2017-02-13 Upprättat Visa dokumentet
Sundbybergs stads principer för lokalförsörjning och lokalförsörjningsprocess 2017-03-02 Utgående Visa fil
1, 2
Förslag till Sundbybergs stads principer för lokalförsörjning och lokalförsörjningsprocess 2017-03-21 Upprättat Visa dokumentet
Socialdemokraternas skrivelse den 10 april 2017 2017-04-10 Inkommande Visa dokumentet
Vänsterpartiets skrivelse den 10 april 2017 2017-04-10 Inkommande Visa dokumentet
Vänsterpartiets skrivelse den 10 april 2017 2017-04-10 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 10 april 2017 - Sundbybergs stads principer för lokalförsörjning och lokalförsörjningsprocess 2017-04-11 Upprättat Visa dokumentet
Sundbybergs stads principer för lokalförsörjning och lokalförsörjningsprocess, gäller från och med 2 maj 2017 2017-04-24 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av protokollsutdrag och Sundbybergs stads principer för lokalförsörjning och lokalförsörjningsprocess 2017-04-25 Utgående Visa fil
1, 2, 3