Diarienummer KS-0052/2018
Titel Kommunfullmäktiges valärenden 2018 till bolag, förbund och stiftelser
Startdatum 2018-01-17
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 januari 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden 2018 till bolag, förbund och stiftelser 2018-02-01 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 januari 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden 2018 till bolag, förbund och stiftelser 2018-02-01 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 januari 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden 2018 till bolag, förbund och stiftelser 2018-02-01 Upprättat Visa dokumentet
Expediering till Sundbybergs stadshus AB - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 januari 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden 2018 till bolag, förbund och stiftelser 2018-02-02 Utgående Visa dokumentet
Expediering av KS-0052/2018-5 till Sundbybergs stadshus AB - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 januari 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden 2018 till bolag, förbund och stiftelser 2018-02-02 Utgående Visa fil
1, 2
Expediering av KS-0052/2018-6 till Sundbybergs stadshus AB - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 januari 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden 2018 till bolag, förbund och stiftelser 2018-02-02 Utgående Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 19 februari 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden 2018 till bolag, förbund och stiftelser 2018-02-23 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 19 februari 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden 2018 till bolag, förbund och stiftelser 2018-02-23 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 19 februari 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden 2018 till bolag, förbund och stiftelser 2018-02-23 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 19 februari 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden 2018 till bolag, förbund och stiftelser 2018-02-23 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 19 februari 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden 2018 till bolag, förbund och stiftelser 2018-02-23 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 19 februari 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden 2018 till bolag, förbund och stiftelser 2018-02-23 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 19 februari 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden 2018 till bolag, förbund och stiftelser 2018-02-23 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 19 februari 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden 2018 till bolag, förbund och stiftelser 2018-02-23 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 19 februari 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden 2018 till bolag, förbund och stiftelser 2018-02-23 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 19 februari 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden 2018 till bolag, förbund och stiftelser 2018-02-23 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 19 februari 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden 2018 till bolag, förbund och stiftelser 2018-02-23 Upprättat Visa dokumentet
Avsägelse av Hasan Fransson (C) som ersättare i byggnads- och tillståndsnämnden och som ledamot i SAVAB 2018-03-05 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden 2018 till bolag, förbund och stiftelser 2018-03-28 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden 2018 till bolag, förbund och stiftelser 2018-03-28 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden 2018 till bolag, förbund och stiftelser 2018-03-28 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden 2018 till bolag, förbund och stiftelser 2018-03-28 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden 2018 till bolag, förbund och stiftelser 2018-03-28 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden 2018 till bolag, förbund och stiftelser 2018-03-28 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden 2018 till bolag, förbund och stiftelser 2018-03-28 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden 2018 till bolag, förbund och stiftelser 2018-03-28 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden 2018 till bolag, förbund och stiftelser 2018-03-28 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden 2018 till bolag, förbund och stiftelser 2018-03-28 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden 2018 till bolag, förbund och stiftelser 2018-03-28 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av KS-0052/2018-45 - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden 2018 till bolag, förbund och stiftelser 2018-04-03 Utgående Visa fil
1, 2
Expediering av KS-0052/2018-46 - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden 2018 till bolag, förbund och stiftelser 2018-04-09 Utgående Visa dokumentet
Expediering av KS-0052/2018-47 - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden 2018 till bolag, förbund och stiftelser 2018-04-09 Utgående Visa dokumentet
KS-0052/2018-48 - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden 2018 till bolag, förbund och stiftelser 2018-04-09 Utgående Visa dokumentet
Expediering av KS-0052/2018-49 - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden 2018 till bolag, förbund och stiftelser 2018-04-09 Utgående Visa dokumentet
Expediering av KS-0052/2018-50 - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden 2018 till bolag, förbund och stiftelser 2018-04-09 Utgående Visa dokumentet
Expediering av KS-0052/2018-51 - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden 2018 till bolag, förbund och stiftelser 2018-04-09 Utgående Visa dokumentet
Expediering av KS-0052/2018-52 - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden 2018 till bolag, förbund och stiftelser 2018-04-09 Utgående PUL
Expediering av KS-0052/2018-53 - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden 2018 till bolag, förbund och stiftelser 2018-04-09 Utgående Visa dokumentet
Expediering av KS-0052/2018-54 - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden 2018 till bolag, förbund och stiftelser 2018-04-09 Utgående Visa dokumentet
Expediering av KS-0052/2018-55 - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden 2018 till bolag, förbund och stiftelser 2018-04-09 Utgående Visa dokumentet