Diarienummer KS-0052/2017
Titel Detaljplan för bostäder och service för del av fastigheten SUNDBYBERG 2:17 vid kvarteret Östern, Rosengatan/Tulegatan
Startdatum 2017-01-16
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan om planbesked för nybyggnation av bostäder vid kvarteret Östern, SUNDBYBERG 2:17, Rosengatan/Tulegatan 2017-01-13 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Stadsledningskontorets bedömning inför planbesked för nybyggnation av bostäder vid kvarteret Östern, SUNDBYBERG 2:17, Rosengatan/Tulegatan 2017-01-16 Upprättat Visa dokumentet
Information inför planbesked för nybyggnation av bostäder vid kvarteret Östern, SUNDBYBERG 2:17, Rosengatan/Tulegatan 2017-01-16 Utgående
Planbesked för nybyggnation av bostäder vid kvarteret Östern, SUNDBYBERG 2:17, Rosengatan/Tulegatan 2017-01-16 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 13 februari 2017 - Detaljplan för nybyggnation av bostäder vid kvarteret Östern, SUNDBYBERG 2:17, Rosengatan/Tulegatan 2017-02-13 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 13 mars 2017 - Planbesked för nybyggnation av bostäder vid kvarteret Östern, SUNDBYBERG 2:17, Rosengatan/Tulegatan 2017-03-15 Upprättat Visa dokumentet
Underrättelse om planbesked för bostäder och service för del av fastigheten SUNDBYBERG 2:17 vid kvarteret Östern, Rosengatan/Tulegatan 2017-03-23 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av underrättelse om planbesked för bostäder och service för del av fastigheten SUNDBYBERG 2:17 vid kvarteret Östern, Rosengatan/Tulegatan 2017-03-23 Utgående Visa dokumentet
Svar avseende högsta byggnadshöjd för radartrafik 2017-04-12 Inkommande Visa dokumentet
Planavtal 2017-04-25 Inkommande Visa dokumentet
Yttrande, hinderremiss från Försvarsmakten 2017-05-19 Inkommande Visa fil
1, 2
Fastighetsförteckning för Östern 5 och Sundbyberg 2:17 2017-07-20 Inkommande Visa dokumentet