Diarienummer KS-0051/2018
Titel Ställningstagande till Sundbybergs stadshus AB:s utställande av borgen till Lokalfastigheter i Sundbyberg AB avseende övertagande av hyresavtal från Sundbybergs stad för verksamhetslokaler på fastigheten Sundbyberg 2:84
Startdatum 2018-01-17
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-05-08
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Protokollsutdrag - Sundbybergs stadshus AB:s styrelsemöte 16 januari 2018 - Utställande av borgen till Lokalfastigheter i Sundbyberg AB avseende övertagande av hyresavtal från Sundbybergs stad för verksamhetslokaler på fastigheten Sundbyberg 2:84 2018-01-16 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
Ställningstagande till Sundbybergs stadshus AB:s utställande av borgen till Lokalfastigheter i Sundbyberg AB avseende övertagande av hyresavtal från Sundbybergs stad för verksamhetslokaler på fastigheten Sundbyberg 2:84 2018-01-17 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 5 februari 2018 - Ställningstagande till Sundbybergs stadshus AB:s utställande av borgen till Lokalfastigheter i Sundbyberg AB avseende övertagande av hyresavtal från Sundbybergs stad för verksam 2018-02-06 Upprättat Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 19 februari 2018 - Ställningstagande till Sundbybergs stadshus AB:s utställande av borgen till Lokalfastigheter i Sundbyberg AB avseende övertagande av hyresavtal från Sundbybergs stad för verk 2018-02-23 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 19 februari 2018 - Ställningstagande till Sundbybergs stadshus AB:s utställande av borgen till Lokalfastigheter i Sundbyberg AB avseende övertagande av hyresavtal från Sundbybergs s 2018-02-26 Utgående Visa fil
1, 2