Diarienummer KS-0051/2016
Titel Motion - Stötta kvinnojouren. Väckt av Jesper Wiklund (V) och Jonas Nygren (S)
Startdatum 2016-02-03
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-04-19
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Motion - Stötta kvinnojouren. Väckt av Jesper Wiklund (V) och Jonas Nygren (S) 2016-02-03 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 1 februari 2016 - Motion - Stötta kvinnojouren. Väckt av Jesper Wiklund (V) och Jonas Nygren (S) 2016-02-08 Upprättat Visa dokumentet
Remittering av motion till social- och arbetsmarknadsnämnden för yttrande den 30 juni 2016 2016-04-04 Utgående Visa fil
1, 2
Social- och arbetsmarknadsförvaltningnens underlag till social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 22 juni 2016 - Yttrande över motion ”Stötta kvinnojouren” väckt av Jesper Wiklund (V) och Jonas Nygren (S) 2016-06-10 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 22 juni 2016 - Yttrande över motion ”Stötta kvinnojouren” väckt av Jesper Wiklund (V) och Jonas Nygren (S) 2016-06-28 Inkommande Visa dokumentet
Svar på motion - Stötta kvinnojouren. Väckt av Jesper Wiklund (V) och Jonas Nygren (S) 2016-07-06 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Kommunstyrelsens ordförandes förslag till svar på motion - Stötta kvinnojouren. Väckt av Jesper Wiklund (V) och Jonas Nygren (S) 2017-03-02 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 13 mars 2017 - Svar på motion - Stötta kvinnojouren. Väckt av Jesper Wiklund (V) och Jonas Nygren (S) 2017-03-15 Upprättat Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars 2017 - Svar på motion - Stötta kvinnojouren. Väckt av Jesper Wiklund (V) och Jonas Nygren (S) 2017-04-04 Upprättat Visa dokumentet