Diarienummer KS-0051/2015
Titel Upphävande av detaljplan C309 (parkdepå) för breddning av järnvägen (SMN-0779/2013)
Startdatum 2015-01-16
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Planuppdrag - Detaljplan för breddning av järnvägen på fastigheten EKDUNGEN 1 och SUNDBYBERG 2:23. 2013-05-13 Inkommande Visa dokumentet
Plankarta för del av detaljplan för SUNDBYBERG 2:23, parkdepå (Ekbacken) C309 2017-10-24 Upprättat Visa dokumentet
Upphävande av detaljplan C 309 (parkdepå) för breddning av järnvägen - beslut om samråd 2017-10-24 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Planbeskrivning för upphävande av C 309 - beslut om samråd 2017-10-24 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 12 februari 2018 - Upphävande av detaljplan C 309 (parkdepå) för breddning av järnvägen - beslut om samråd 2018-02-15 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av två planavtal för underskrift 2018-03-05 Utgående Visa dokumentet
Fastighetsförteckning rev 2018-03-05 - Samrådshandling 2018-03-05 Inkommande Visa dokumentet
Expediering av underrättelse om samråd för upphävande av detaljplan C309 (parkdepå) för breddning av järnvägen, Sundbyberg 2018-03-19 Utgående Visa fil
1, 2
Expediering av underrättelse om samråd Till Lokalfastigheter gällande Ekbacken 4 - Underrättelse om begränsat samråd för upphävande av detaljplan C 309 2018-03-19 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Expediering av underrättelse om samråd för upphävande av detaljplan C309 (parkdepå) för breddning av järnvägen, Sundbyberg 2018-03-19 Utgående Visa fil
1, 2
Expediering av underrättelse om samråd för upphävande av detaljplan C309 (parkdepå) för breddning av järnvägen, Sundbyberg 2018-03-19 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Expediering av underrättelse per post om samråd för upphävande av detaljplan C309 (parkdepå) för breddning av järnvägen 2018-03-19 Utgående
S1. Samrådsyttrande från Länsstyrelsen 2018-03-20 Inkommande Visa dokumentet
S2. Samrådsyttrande från Luftfartsverket 2018-03-20 Inkommande Visa fil
1, 2
S3. Samrådsyttrande från Skanova 2018-03-26 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
S4. Samrådsyttrande från Försvarsmakten 2018-03-23 Inkommande Visa fil
1, 2
S5. Samrådsyttrande från Vattenfall Eldistribution AB 2018-03-26 Inkommande Visa dokumentet
S6. Samrådsyttrande från Lantmäteriet 2018-03-28 Inkommande Visa fil
1, 2
S7. Samrådsyttrande från Svenska Kraftnät 2018-03-28 Inkommande Visa fil
1, 2
S8. Samrådsyttrande från Ellevio AB 2018-03-28 Inkommande Visa dokumentet
Planavtal för Upphävande av detaljplan C309 2018-04-05 Inkommande Visa dokumentet
S9. Samrådsyttrande från Sundbyberg Avfall och Vatten AB 2018-04-04 Inkommande Visa fil
1, 2
S10. Samrådsyttrande från Fastighets AB Förvaltaren 2018-04-05 Inkommande Visa fil
1, 2
S11. Samrådsyttrande från Trafikverket 2018-04-05 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
S12. Samrådsyttrande från Storstockholms brandförsvar 2018-04-06 Inkommande Visa fil
1, 2
S13. Samrådsyttrande från Stockholm Vatten AB 2018-04-25 Inkommande Visa fil
1, 2
Information inför beslut om antagande för upphävande av detaljplan C309 (parkdepå) för breddning av järnvägen 2018-04-30 Utgående
S14. Samrådsyttrande från Norrenergi AB 2018-04-30 Inkommande Visa fil
1, 2