Diarienummer KS-0050/2018
Titel Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan 2017
Startdatum 2018-01-16
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-03-16
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument