Diarienummer KS-0046/2017
Titel Sundbybergs stads råd för funktionshinderfrågor 2017
Startdatum 2017-01-13
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-01-17
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kallelse till kommunala rådet för funktionshindersfrågors sammanträde den 22 februari 2017 2017-02-09 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll från kommunala rådet för funktionhindersfrågors sammanträde den 22 februari 2017 2017-02-28 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse till kommunala rådet för funktionshindersfrågors sammanträde den 29 mars 2017 2017-03-10 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 10 april 2017 - Protokoll från kommunala rådet för funktionhindersfrågors sammanträde den 22 februari 2017 2017-04-11 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll från kommunala rådet för funktionhindersfrågors sammanträde den 29 mars 2017 2017-04-20 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse till den kommunala rådet för funktionshindersfrågors sammanträde den 17 maj 2017 2017-05-08 Upprättat Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
REMISS - Förslag till mobilitetsprogram för Sundbybergs stad - för synpunkter senast den 30 juni 2017 2017-05-04 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Nya representanter från kultur- och fritidsförvaltningen till KRF 2017-05-10 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 15 maj 2017 - Protokoll från kommunala rådet för funktionhindersfrågors sammanträde den 29 mars 2017 2017-05-17 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll från kommunala rådet för funktionhindersfrågors sammanträde den 17 maj 2017 2017-06-01 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av protokollsutdrag från kommunala rådet för funktionhindersfrågors sammanträde den 17 maj 2017 - Svar på remiss - Förslag till mobilitetsprogram för Sundbybergs stad 2017-06-01 Utgående Visa fil
1, 2
Remiss - Underrättelse som samråd för ny översiksplan för Sundbybergs stad 2030 2017-06-01 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 12 juni 2017 - Protokoll från kommunala rådet för funktionhindersfrågors sammanträde den 17 maj 2017 2017-06-13 Upprättat Visa dokumentet
Svar på remiss - översiktsplan för Sundbybergs stad 2017-07-10 Upprättat Visa dokumentet
Save the date 25 oktober: Utbildning: Aktiviteter för barn med NPF – vad kan vi lära av varandra? 2017-08-15 Utgående Visa dokumentet
Undertecknat yttrande över remiss - Översiktsplan för Sundbybergs stad. Dnr. KS-0443/2016 2017-09-06 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse till det kommunala rådet för funktionshinderfrågors sammanträde 27 september 2017 2017-09-15 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 26 september 2017 - Social- och arbetsmarknadsnämndens representanter till kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2017-09-29 Inkommande Visa dokumentet
Protokoll från kommunala rådet för funktionshindersfrågors sammanträde 27 september 2017 2017-10-11 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse till det kommunala rådet för funktionshindersfrågors sammanträde 25 oktober 2017 2017-10-11 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll från kommunala rådet för funktionshindersfrågors sammanträde 25 oktober 2017 2017-11-08 Upprättat Visa fil
1, 2
Kallelse till det kommunala rådet för funktionshindersfrågors sammanträde den 29 november 2017 2017-11-13 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 13 november 2017 - Protokoll från kommunala rådet för funktionshindersfrågors sammanträde 27 september 2017 2017-11-15 Upprättat Visa dokumentet
Remiss - Underrättelse om utställning för Sundbybergs stads översiktsplan 2030 2017-11-20 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 4 december 2017 - Protokoll från kommunala rådet för funktionshindersfrågors sammanträde 25 oktober 2017 2017-12-06 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll från kommunala rådet för funktionshinderfrågors sammanträde den 29 november 2017 2017-12-14 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av protokoll från kommunala rådet för funktionshinderfrågors sammanträde den 29 november 2017 2017-12-15 Utgående Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 15 januari 2018 - Protokoll från kommunala rådet för funktionshinderfrågors sammanträde den 29 november 2017 2018-01-16 Upprättat Visa dokumentet