Diarienummer KS-0045/2018
Titel Medborgarförslag - Utöka boendeparkeringstillståndet så att de gäller i hela Sundbyberg kommun (sveriges minsta)
Startdatum 2018-01-14
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2018-01-14 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Utöka boendeparkeringstillståndet så att de gäller i hela Sundbyberg kommun (sveriges minsta) 2018-01-14 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 januari 2018 - Medborgarförslag - Utöka boendeparkeringstillståndet så att de gäller i hela Sundbyberg kommun (sveriges minsta) 2018-02-01 Upprättat Visa dokumentet
Expedierat medborgarförslag till stadsmiljö- och tekniska nämnden för handläggning och besvarande 2018-02-02 Utgående Visa fil
1, 2