Diarienummer KS-0045/2016
Titel Samlingsärende för kommunstyrelsens styrnings- och ägarkommitté 2016
Startdatum 2016-02-01
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kallelse till kommunstyrelsens styrnings- och ägarkommittés sammanträde den 8 februari 2016 2016-02-01 Upprättat Visa dokumentet
Mötesbok: Kommunstyrelsens styrnings- och ägarkommitté (2016-02-08) 2016-02-01 Upprättat Visa dokumentet
Kommunstyrelsens styrnings- och ägarkommittés protokoll den 8 februari 2016 2016-02-08 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse till kommunstyrelsens styrnings- och ägarkommittés sammanträde den 7 mars 2016 2016-02-26 Upprättat Visa dokumentet
Kommunstyrelsens styrnings- och ägarkommittés protokoll den 7 mars 2016 2016-03-08 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens styrnings- och ägarkommitté den 11 april 2016 2016-04-01 Upprättat Visa dokumentet
Kommunstyrelsens styrnings- och ägarkommittés protokoll den 11 april 2016 2016-04-12 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens styrnings- och ägarkommitté den 3 maj 2016 2016-04-22 Upprättat Visa dokumentet
Kommunstyrelsens styrnings- och ägarkommittés protokoll den 3 maj 2016 2016-05-03 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse till kommunstyrelsens styrnings- och ägarkommittés sammanträde den 16 maj 2016 2016-05-19 Upprättat Visa dokumentet
Kommunstyrelsens styrnings- och ägarkommittés protokoll den 16 maj 2016 2016-05-19 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse till kommunstyrelsens styrnings- och ägarkommittés sammaträde den 7 juni 2016 2016-05-30 Upprättat Visa dokumentet
Kommunstyrelsens styrnings- och ägarkommittés protokoll den 7 juni 2016 2016-06-07 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse till kommunstyrelsens styrnings- och ägarkommittés sammanträde den 12 september2016 2016-09-05 Upprättat Visa dokumentet
Kommunstyrelsens styrnings- och ägarkommittés protokoll den 12 september 2016 2016-09-09 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse till kommunstyrelsens styrnings- och ägarkommittés sammanträde den 10 oktober 2016 2016-09-30 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll för kommunstyrelsens styrnings- och ägarkommittés sammanträde den 10 oktober 2016 2016-10-10 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 7 november 2016 - Protokoll för kommunstyrelsens styrnings- och ägarkommittés sammanträde den 10 oktober 2016 2016-11-09 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse till kommunstyrelsens styrnings- och ägarkommittés sammanträde den 7 november 2016 2016-11-14 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll för kommunstyrelsens styrnings- och ägarkommittés sammanträde den 7 november 2016 2016-11-14 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse till kommunstyrelsens styrnings- och ägarkommittés sammanträde den 5 december 2016 2016-11-24 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 5 december 2016 - Protokoll för kommunstyrelsens styrnings- och ägarkommittés sammanträde den 7 november 2016 2016-12-07 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll för kommunstyrelsens styrnings- och ägarkommittés sammanträde den 5 december 2017 2016-12-12 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 6 februari 2017 - Protokoll för kommunstyrelsens styrnings- och ägarkommittés sammanträde den 5 december 2017 2017-02-07 Upprättat Visa dokumentet