Diarienummer KS-0044/2016
Titel Motion - Gratis trygghetslarm. Väckt av Gary Aelius (SD)
Startdatum 2016-02-01
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-01-15
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Motion - Gratis trygghetslarm. Väckt av Gary Aelius (SD) 2016-02-01 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 1 februari 2016 - Motion - Gratis trygghetslarm. Väckt av Gary Aelius (SD) 2016-02-08 Upprättat Visa dokumentet
Remittering av motion till äldrenämnden för yttrande senast den 30 juni 2016 2016-04-04 Utgående Visa fil
1, 2
Äldreförvaltningens underlag till äldrenämndens sammanträde den 19 maj 2016 - Yttrande över motion "Gratis trygghetslarm" väckt av Gary Aelius (SD) 2016-05-09 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från äldrenämndens sammanträde den 19 maj 2016 - Yttrande över motion "Gratis trygghetslarm" väckt av Gary Aelius (SD) 2016-05-19 Inkommande Visa dokumentet
Svar på motion - Gratis trygghetslarm. Väckt av Gary Aelius (SD) 2017-03-29 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Kommunstyrelsens ordförandes förslag till svar på motion - Gratis trygghetslarm. Väckt av Gary Aelius (SD) 2017-03-30 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 10 april 2017 - Svar på motion - Gratis trygghetslarm. Väckt av Gary Aelius (SD) 2017-04-11 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2017 - Svar på motion - Gratis trygghetslarm. Väckt av Gary Aelius (SD) 2017-04-27 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 november 2017 - Svar på motion - Gratis trygghetslarm. Väckt av Gary Aelius (SD) 2017-11-30 Upprättat Visa dokumentet
Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2017, § 525 2017-12-18 Upprättat Visa dokumentet
Expediering för kännedom - Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2017, § 525 2018-01-15 Utgående Visa fil
1, 2, 3