Diarienummer KS-0043/2017
Titel Samlingsärende för central samverkansgrupps sammanträden 2017
Startdatum 2017-01-13
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-01-11
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Protokoll för central samverkansgrupp den 24 januari 2017 2017-01-25 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse till central samverkansgrupp den 24 januari 2017. 2017-01-25 Upprättat Visa dokumentet
Samverkansprotokoll den 25 januari 2017 avseende chefstillsättning - Chef för social- och arbetsmarknadsförvaltningen 2017-01-27 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 6 februari 2017 - Protokoll för central samverkansgrupp den 24 januari 2017 2017-02-07 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll för central samverkansgrupps sammanträde den 28 februari 2017 2017-02-28 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 13 mars 2017 - Protokoll för central samverkansgrupps sammanträde den 28 februari 2017 2017-03-15 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse till central samverkansgrupp den 28 mars 2017. 2017-03-30 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse till central samverkansgrupp den 28 februari 2017. 2017-03-30 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll för central samverkansgrupps sammanträde den 28 mars 2017 2017-03-30 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll för central samverkansgrupps sammanträde den 28 februari 2017 2017-04-06 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll för extra central samverkansgrupp den 16 mars 2017. 2017-04-06 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 10 april 2017 - Protokoll för central samverkansgrupps sammanträde den 28 mars 2017 2017-04-11 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll för central samverkansgrupp den 2 maj 2017. 2017-05-03 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll för central samverkansgrupps extra sammanträde den 10 maj 2017. 2017-05-10 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse till extra central samverkansgrupp den 10 maj 2017. 2017-05-10 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 15 maj 2017 - Protokoll för central samverkansgrupp den 2 maj 2017. 2017-05-17 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 15 maj 2017 - Protokoll för extra central samverkansgrupp den 16 mars 2017. 2017-05-17 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse till central samverkansgrupp den 30 maj 2017. 2017-05-23 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll från central samverkansgrupp den 30 maj 2017 2017-05-30 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll för central samverkansgrupps extrainsatta sammanträde den 8 juni 2017 2017-06-09 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 12 juni 2017 - Protokoll från central samverkansgrupp den 30 maj 2017 2017-06-13 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 12 juni 2017 - Protokoll för central samverkansgrupps extrainsatta sammanträde den 8 juni 2017 2017-06-13 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll för central samverkansgrupps sammanträde den 8 augusti 2017 avseende tillsättning av enhetschef på stadsbyggnads- och exploateringsavdelningen 2017-08-08 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokoll för central samverkansgrupps sammanträde den 29 augusti 2017 2017-08-30 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 11 september 2017 - Protokoll för central samverkansgrupps sammanträde den 8 augusti 2017 avseende tillsättning av enhetschef på stadsbyggnads- och exploateringsavdelningen 2017-09-13 Upprättat Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 11 september 2017 - Protokoll för central samverkansgrupps sammanträde den 29 augusti 2017 2017-09-13 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll för central samverkansgrupps sammanträde 2 oktober 2017 2017-10-09 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 16 oktober 2017 - Protokoll för central samverkansgrupps sammanträde 2 oktober 2017 2017-10-18 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse till CSG 23 oktober 2017 2017-10-19 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll för centrala samverkansgruppens extrainsatta sammanträde 23 oktober 2017 2017-10-23 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll för central samverkansgrupps sammanträde 31 oktober 2017. 2017-11-01 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 13 november 2017 - Protokoll för central samverkansgrupps sammanträde 31 oktober 2017. 2017-11-15 Upprättat Visa fil
1, 2, 3
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 13 november 2017 - Protokoll för centrala samverkansgruppens extrainsatta sammanträde 23 oktober 2017 2017-11-15 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll från central samverkansgrupps sammanträde den 21 november 2017 2017-11-21 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 4 december 2017 - Protokoll från central samverkansgrupps sammanträde den 21 november 2017 2017-12-06 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse till central samverkansgrupp 2 maj 2017 2017-04-25 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse till central samverkansgrupp 2 oktober 2017 2017-09-25 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse till central samverkansgrupp 31 oktober 2017 2017-10-24 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse till central samverkansgrupp 21 november 2017 2017-11-14 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse till central samverkans grupp 29 augusti 2017 2017-08-22 Upprättat Visa dokumentet