Diarienummer KS-0042/2017
Titel Valärenden till kommunstyrelsens sammanträden 2017
Startdatum 2017-01-13
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-02-01
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Fyllnadsval av ledamot (S) i kommunstyrelsens näringslivskommitté för tiden fram till den 14 oktober 2018 2017-01-24 Utgående
Avsägelse av Stefan Bergström (C) som ersättare i kommunstyrelsens näringslivskommitté 2017-01-24 Inkommande Visa dokumentet
Avsägelse av Stefan Bergström (C) som ersättare i kommunstyrelsens näringslivskommitté samt fyllnadsval för tiden fram till den 14 oktober 2018 2017-01-27 Utgående
Avsägelse av Kristin Kervén (C) som ledamot i kommunstyrelsens styrnings- och ägarkommitté 2016-12-06 Inkommande Visa dokumentet
Avsägelse av Kristin Kervén (C) som ledamot i kommunstyrelsens styrnings- och ägarkommitté samt fyllnadsval för tiden fram till den 14 oktober 2018 2017-02-03 Utgående
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 6 februari 2017 - Valärenden till kommunstyrelsens sammanträden 2017 2017-02-07 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 6 februari 2017 - Valärenden till kommunstyrelsens sammanträden 2017 2017-02-07 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 6 februari 2017 - Valärenden till kommunstyrelsens sammanträden 2017 2017-02-07 Upprättat Visa dokumentet
Fyllnadsval av ledamot (S) i kommunstyrelsens näringslivskommitté för tiden fram till den 14 oktober 2018 2017-02-10 Utgående
Val av ett stämmoombud och en ersättare till stämmoombud i föreningen Sthlm6000+ för tiden till och med den 31 december 2018 2017-02-10 Utgående
Avsägelse av uppdrag 2017-02-03 Inkommande Visa dokumentet
Avsägelse av Peter Schilling (S) som ersättare för stämmoombud till Söderhalls Renhållningsverk AB (SÖRAB) samt fyllnadsval för tiden till och med den 31 december 2018 2017-02-10 Utgående
Fyllnadsval av en ersättare (S) för stämmoombud till Kommuninvest ekonomisk förening för tiden till och med den 31 december 2018 2017-02-10 Utgående
Fyllnadsval av en ersättare (S) för stämmoombud i Sundbybergs stadshus AB för tiden till och med den 31 december 2018 2017-02-10 Utgående
Fyllnadsval av en ersättare (S) till stämmoombud i Norrenergi och Miljö AB för tiden till och med den 31 december 2018 2017-02-10 Utgående
Fyllnadsval av ersättare (V) i kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskott för tiden fram till den 14 oktober 2018 2017-03-03 Utgående
Val av ett stämmoombud samt en ersättare till stämmoombud i NTF Öst för tiden till och med den 31 december 2018 2017-03-03 Utgående
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 13 mars 2017 - Valärenden till kommunstyrelsens sammanträden 2017 2017-03-15 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 13 mars 2017 - Valärenden till kommunstyrelsens sammanträden 2017 2017-03-15 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 13 mars 2017 - Valärenden till kommunstyrelsens sammanträden 2017 2017-03-15 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 13 mars 2017 - Valärenden till kommunstyrelsens sammanträden 2017 2017-03-15 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 13 mars 2017 - Valärenden till kommunstyrelsens sammanträden 2017 2017-03-15 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 13 mars 2017 - Valärenden till kommunstyrelsens sammanträden 2017 2017-03-15 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 13 mars 2017 - Valärenden till kommunstyrelsens sammanträden 2017 2017-03-15 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 13 mars 2017 - Valärenden till kommunstyrelsens sammanträden 2017 2017-03-15 Upprättat Visa dokumentet
Fyllnadsval av ledamot (S) i kommunstyrelsens näringslivskommitté för tiden fram till den 14 oktober 2018 2017-03-31 Utgående
Avsägelse av Sophie Silverryd (M) som ersättare i kommunstyrelsens styrnings- och ägarkommitté samt fyllnadsval för tiden fram till den 14 oktober 2018 2017-03-31 Utgående
Expediering av beslut till Kommuninvest 2017-04-06 Utgående Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 10 april 2017 - Valärenden till kommunstyrelsens sammanträden 2017 2017-04-11 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 10 april 2017 - Valärenden till kommunstyrelsens sammanträden 2017 2017-04-11 Upprättat Visa dokumentet
Fyllnadsval av ledamot (S) i kommunstyrelsens näringslivskommitté för tiden fram till den 14 oktober 2018 2017-05-05 Utgående
Avsägelse av Mariam Osman Sherifay (S) som ersättare i Regionalt nätverk för barns och ungas rättigheter samt fyllnadsval för tiden fram till den 31 december 2019 2017-05-05 Utgående
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 15 maj 2017 - Valärenden till kommunstyrelsens sammanträden 2017 2017-05-17 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 15 maj 2017 - Valärenden till kommunstyrelsens sammanträden 2017 2017-05-17 Upprättat Visa dokumentet
Avsägelse 2017-06-09 Inkommande Visa dokumentet
Säk 2017-06-09 Inkommande Visa dokumentet
Avsägelse uppdrag 2017-06-11 Inkommande Visa dokumentet
Avsägelse av Peter Schilling (S) som ledamot i kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskott samt fyllnadsval för tiden fram till den 14 oktober 2018 2017-06-12 Utgående
Avsägelse av Sofie Åhgren (S) som ledamot i kommunstyrelsens styrnings- och ägarkommitté samt fyllnadsval för tiden fram till den 14 oktober 2018 2017-06-12 Utgående
Avsägelse av Kajsa Adenbäck (S) som ersättare i kommunstyrelsens styrnings- och ägarkommitté samt fyllnadsval för tiden fram till den 14 oktober 2018 2017-06-12 Utgående
Avsägelse av uppdrag i exhu 2017-06-12 Inkommande Visa dokumentet
Avsägelse av Eric Vänerlöv (S) som ersättare i kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskott samt fyllnadsval för tiden fram till den 14 oktober 2018 2017-06-12 Utgående
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 12 juni 2017 - Valärenden till kommunstyrelsens sammanträden 2017 2017-06-13 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 12 juni 2017 - Valärenden till kommunstyrelsens sammanträden 2017 2017-06-13 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 12 juni 2017 - Valärenden till kommunstyrelsens sammanträden 2017 2017-06-13 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 12 juni 2017 - Valärenden till kommunstyrelsens sammanträden 2017 2017-06-13 Upprättat Visa dokumentet
Avsägelse av Dorna Dehkhoda (S) som ledamot i kommunstyrelsens styrnings- och ägarkommitté samt fyllnadsval för tiden fram till den 14 oktober 2018 2017-09-01 Utgående
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 11 september 2017 - Valärenden till kommunstyrelsens sammanträden 2017 2017-09-13 Upprättat Visa dokumentet
Fyllnadsval av ledamot (S) i kommunstyrelsens styrnings- och ägarkommitté för tiden fram till den 14 oktober 2018 2017-10-06 Utgående
Avsägelse av Jan Jacobsson (S) som ledamot i kommunstyrelsens översikts-planekommitté samt fyllnadsval för tiden fram till den 14 oktober 2018 2017-10-06 Utgående
Fyllnadsval av ledamot (S) i kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskott för tiden fram till den 14 oktober 2018 2017-10-06 Utgående
Avsägelse av Sofie Åhgren (S) som ersättare för stämmoombud i Sundbybergs stadshus AB samt fyllnadsval för tiden till och med den 31 december 2018 2017-10-06 Utgående
Avsägelse av Sofie Åhgren (S) som ersättare för stämmoombud i Söderhalls Renhållnings AB (SÖRAB) samt fyllnadsval för tiden till och med den 31 december 2018 2017-10-06 Utgående
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 16 oktober 2017 - Valärenden till kommunstyrelsens sammanträden 2017 2017-10-18 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 16 oktober 2017 - Valärenden till kommunstyrelsens sammanträden 2017 2017-10-18 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 16 oktober 2017 - Valärenden till kommunstyrelsens sammanträden 2017 2017-10-18 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 16 oktober 2017 - Valärenden till kommunstyrelsens sammanträden 2017 2017-10-18 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 16 oktober 2017 - Valärenden till kommunstyrelsens sammanträden 2017 2017-10-18 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av KS-0042/2017-57 - Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 16 oktober 2017 - Valärenden till kommunstyrelsens sammanträden 2017 2017-10-18 Utgående Visa fil
1, 2
Begäran om entledigan av kommunala uppdrag Sundbyberg 2017-10-17 Inkommande Visa dokumentet
Avsägelse av Christoffer Jönsson (L) som ersättare i kommunstyrelsens översiktsplanekommitté samt fyllnadsval för tiden fram till den 14 oktober 2018 2017-10-29 Utgående
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 30 oktober 2017 - Valärenden till kommunstyrelsens sammanträden 2017 2017-10-30 Upprättat Visa dokumentet