Diarienummer KS-0035/2017
Titel Direktiv till ombud inför Söderhalls renhållningsverk AB:s (SÖRAB) årsstämma den 8 juni 2017
Startdatum 2017-01-13
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-09-21
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kallelse till Söderhalls renhållningsverk AB:s (SÖRAB) årsstämma den 8 juni 2017 2017-03-22 Inkommande Visa dokumentet
Direktiv till ombud inför Söderhalls renhållningsverk AB:s (SÖRAB) årsstämma den 8 juni 2017 2017-03-31 Utgående Visa fil
1, 2
Handlingar till Söderhalls renhållningsverk AB:s (SÖRAB) årsstämma den 8 juni 2017 2017-05-05 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 15 maj 2017 - Direktiv till ombud inför Söderhalls renhållningsverk AB:s (SÖRAB) årsstämma den 8 juni 2017 2017-05-17 Upprättat Visa dokumentet
Reviderad kallelse till Söderhalls renhållningsverk AB:s (SÖRAB) årsstämma den 8 juni 2017 2017-05-17 Inkommande Visa fil
1, 2