Diarienummer KS-0034/2017
Titel Ledamöter och ersättare till kommunfullmäktige 2017
Startdatum 2017-01-13
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-08-27
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Sammanräkningsprotokoll från Länsstyrelsen i Stockholms län - Ny ledamot i kommunfullmäktige efter Helena Walentowicz (M) är Hans Beckerman (M). Ny ersättare efter Hans Beckerman (M) är Saleh Rahman (M) 2017-02-07 Inkommande Visa dokumentet
Sammanräkningsprotokoll från Länsstyrelsen i Stockholms län - Ny ledamot i kommunfullmäktige efter Lars Callemo (M) är Eva Pavoni (M). Ny ersättare efter Eva Pavoni (M) är Denise Gustafsson Citelli (M) 2017-02-07 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 20 februari 2017 - Sammanräkningsprotokoll från Länsstyrelsen i Stockholms län - Ny ledamot i kommunfullmäktige efter Helena Walentowicz (M) är Hans Beckerman (M). Ny ersättare efter Hans Becke 2017-02-24 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 20 februari 2017 - Sammanräkningsprotokoll från Länsstyrelsen i Stockholms län - Ny ledamot i kommunfullmäktige efter Lars Callemo (M) är Eva Pavoni (M). Ny ersättare efter Eva Pavoni (M) är De 2017-02-24 Upprättat Visa dokumentet
Avsägelse Kommunfullmäktige 2017-08-14 Inkommande Visa dokumentet
Avsägelse av Cecilia Clausen (S) som ledamot i kommunfullmäktige samt begäran av ny sammanräkning hos Länsstyrelsen i Stockholms län 2017-08-16 Utgående
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2017 - Ledamöter och ersättare till kommunfullmäktige 2017 2017-09-29 Upprättat Visa dokumentet
Sundbybergs stads hemställer om ny sammanräkning till kommunfullmäktige 2017-10-16 Utgående Visa fil
1, 2
Sammanräkningsprotokoll från Länsstyrelsen i Stockholms län - Ny ledamot i kommunfullmäktige efter Cecilia Clausen (S) är Marie Lundman Völker (S). Ny ersättare efter Marie Lundman Völker (S) är Pa Sangyang (S) 2017-11-01 Inkommande Visa dokumentet
flytt 2017-11-20 Inkommande Visa dokumentet
Avsägelse av Eva Stein (M) som ersättare i kommunfullmäktige samt begäran om ny sammanräkning hos Länsstyrelsen i Stockholms län 2017-11-27 Utgående
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 november 2017 - Sammanräkningsprotokoll från Länsstyrelsen i Stockholms län - Ny ledamot i kommunfullmäktige efter Cecilia Clausen (S) är Marie Lundman Völker (S). Ny ersättare efter Marie L 2017-11-30 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 november 2017 - Ledamöter och ersättare till kommunfullmäktige 2017 2017-11-30 Upprättat Visa dokumentet
Sundbybergs stads hemställer om ny sammanräkning till kommunfullmäktige 2017-12-04 Utgående Visa fil
1, 2
Mottagningsbevis 2017-12-04 Inkommande Visa dokumentet
Sammanräkningsprotokoll från Länsstyrelsen i Stockholms län - Ny ersättare efter Eva Stein (M) är Trygve Gannholm (M) 2017-12-11 Inkommande Visa dokumentet
Avsägelse av Trygve Gannholm (M) som ersättare i kommunfullmäktige 2017-12-18 Inkommande Visa dokumentet
Avsägelse av Trygve Gannholm (M) som ersättare i kommunfullmäktige samt begäran om ny sammanräkning hos Länsstyrelsen i Stockholms län 2017-12-18 Utgående
Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2017, § 497 2017-12-18 Upprättat Visa dokumentet
Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2017, § 562 2017-12-18 Upprättat Visa dokumentet
Sundbybergs stads hemställer om ny sammanräkning till kommunfullmäktige 2018-01-03 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Mottagningsbevis 2018-01-03 Inkommande Visa dokumentet