Diarienummer KS-0033/2018
Titel Ansökan om ekonomiskt stöd från stadsbidrag för finskt förvaltningsområde - Bokcirkel samt deltagande i bokmässa
Startdatum 2018-01-12
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan om ekonomiskt stöd för finskt förvaltningsområde - bokcirkel samt deltagande i bokmässa 2018-01-10 Inkommande PUL
Ansökan om ekonomiskt stöd för finskt förvaltningsområde - bokcirkel samt deltagande i bokmässa 2018-02-04 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 12 mars 2018 - Ansökan om ekonomiskt stöd för finskt förvaltningsområde - bokcirkel samt deltagande i bokmässa 2018-03-13 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 12 mars 2018 - Ansökan om ekonomiskt stöd för finskt förvaltningsområde - bokcirkel samt deltagande i bokmässa 2018-03-15 Utgående Visa fil
1, 2