Diarienummer KS-0032/2017
Titel Inrättande av särskild enhet för framställning och hantering av statistik inom kommunstyrelsen
Startdatum 2017-01-12
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-03-24
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument