Diarienummer KS-0030/2018
Titel Medborgarförslag - Ändring av Boendeparkeringen, som även gynnar kommunen.
Startdatum 2018-01-10
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2018-01-10 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Ändring av Boendeparkeringen, som även gynnar kommunen. 2018-01-10 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 januari 2018 - Medborgarförslag - Ändring av Boendeparkeringen, som även gynnar kommunen. 2018-02-01 Upprättat Visa dokumentet
Expedierat medborgarförslag till stadsmiljö- och tekniska nämnden för handläggning och besvarande 2018-02-02 Utgående Visa fil
1, 2