Diarienummer KS-0030/2017
Titel Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2016
Startdatum 2017-01-12
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-03-17
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse med bokslut 2016 2017-01-24 Utgående Visa fil
1, 2
Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse med bokslut 2016 2017-01-24 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 13 mars 2017 - Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse med bokslut 2016 2017-03-15 Upprättat Visa fil
1, 2, 3