Diarienummer KS-0029/2018
Titel Samlingsärende för central samverkansgrupps sammanträden 2018
Startdatum 2018-01-10
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kallelse för central samverkansgrupp 20180109 2018-01-12 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll för centrala samverkansgruppens sammanträde 9 januari 2018 2018-01-22 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse för central samverkansgrupp 20180130 2018-02-01 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll för centrala samverkansgruppens sammanträde 30 januari 2018 2018-02-05 Upprättat Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 5 februari 2018 - Protokoll för centrala samverkansgruppens sammanträde 9 januari 2018 2018-02-06 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 5 februari 2018 - Protokoll för centrala samverkansgruppens sammanträde 30 januari 2018 2018-02-06 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse för central samverkansgrupp 20180306 2018-02-27 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll för centrala samverkansgruppens sammanträde 6 mars 2018 2018-03-07 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 12 mars 2018 - Protokoll för centrala samverkansgruppens sammanträde 6 mars 2018 2018-03-13 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse för central samverkansgrupp 20180403 2018-03-28 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll för centrala samverkansgruppens sammanträde 3 april 2018 2018-04-04 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 9 april 2018 - Protokoll för centrala samverkansgruppens sammanträde 3 april 2018 2018-04-10 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll för centrala samverkansgruppens sammanträde per capsulam den 5 april 2018 2018-04-17 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll för centrala samverkansgruppens sammanträde per capsulam den 18 april avseende ny föreslagen stadsdirektör 2018-04-18 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse för central samverkansgrupp 20180508 2018-05-02 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll för centrala samverkansgruppens sammanträde 8 maj 2018 2018-05-14 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 14 maj 2018 - Protokoll för centrala samverkansgruppens sammanträde 8 maj 2018 2018-05-16 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse för central samverkansgrupp 29 maj 2018 2018-05-22 Upprättat Visa dokumentet