Diarienummer KS-0027/2018
Titel Sundbybergs stads råd för funktionshinderfrågor 2018
Startdatum 2018-01-10
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kallelse till det kommunala rådet för funktionshinderfrågors sammanträde 7 februari 2018 2018-01-24 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll för funktionshinderrådets sammanträde 7 februari 2018 2018-02-23 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av protokoll från kommunala rådet för funktionshinderfrågors sammanträde 7 februari 2018 2018-02-23 Utgående Visa fil
1, 2
Kallelse till det kommunala rådet för funktionshinderfrågors sammanträde 21 mars 2018 2018-03-07 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 12 mars 2018 - Protokoll för funktionshinderrådets sammanträde 7 februari 2018 2018-03-13 Upprättat Visa fil
1, 2
Protokoll från rådet för funktionshindersfrågor 21 mars 2018 2018-04-09 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 14 maj 2018 - Protokoll från rådet för funktionshindersfrågor 21 mars 2018 2018-05-16 Upprättat Visa dokumentet