Diarienummer KS-0024/2017
Titel Remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Uppsala län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare
Startdatum 2017-01-09
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-04-12
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Uppsala län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare 2017-01-09 Inkommande PUL
Svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Uppsala län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare 2017-01-09 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Förslag till svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Uppsala län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare 2017-01-10 Upprättat Visa dokumentet
Vänsterpartiets skrivelse den 6 februari 2017 2017-02-07 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 6 februari 2017 - Svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Uppsala län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare 2017-02-07 Upprättat Visa dokumentet
Remissvar 2017-02-10 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Remissvar 2017-02-10 Utgående Visa dokumentet
Beslut om tillstånd till kameraövervakning för Derry Philips 2017-04-12 Inkommande Visa dokumentet