Diarienummer KS-0023/2017
Titel Medborgarförslag - Snöröjning/skottning - skräpplockning sommartid görs av arbetslösa ungdomar/asyl/hemlösa samt EU-med
Startdatum 2017-01-09
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-07-05
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2017-01-09 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Snöröjning/skottning - skräpplockning sommartid görs av arbetslösa ungdomar/asyl/hemlösa samt EU-med 2017-01-09 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 20 februari 2017 - Medborgarförslag - Snöröjning/skottning - skräpplockning sommartid görs av arbetslösa ungdomar/asyl/hemlösa samt EU-med 2017-02-24 Upprättat Visa dokumentet
Expedierat medborgarförslaget till social- och arbetsmarknadsnämnden för handläggning och besvarande 2017-02-27 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Beslutsunderlag inför social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 9 maj 2017 - Medborgarförslag - Snöröjning/skottning - skräpplockning sommartid görs av arbetslösa ungdomar/asyl/hemlösa samt EU-med 2017-05-17 Inkommande Visa dokumentet
Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut vid sammanträdet den 9 maj 2017 - Svar på medborgarförslag "Snöröjning/skottning - skräpplockning sommartid görs av arbetslösa ungdomar/asyl/hemlösa samt EU-medborga 2017-05-16 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 juni 2017 - Medborgarförslag - Snöröjning/skottning - skräpplockning sommartid görs av arbetslösa ungdomar/asyl/hemlösa samt EU-med 2017-06-26 Upprättat Visa dokumentet
Expedierat - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 juni 2017 - Medborgarförslag - Snöröjning/skottning - skräpplockning sommartid görs av arbetslösa ungdomar/asyl/hemlösa samt EU-med 2017-07-03 Utgående Visa fil
1, 2