Diarienummer KS-0021/2017
Titel Motioner och medborgarförslag vars beredning inte färdigställts före oktobers månads utgång 2017
Startdatum 2017-01-05
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-08-30
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Motioner och medborgarförslag vars beredning inte färdigställts före oktobers månads utgång 2017 2017-01-05 Utgående Visa fil
1, 2
Förteckning över motioner och medborgarförslag som inte färdigställts före oktober månads utgång 2017 2017-10-23 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 13 november 2017 - Motioner och medborgarförslag vars beredning inte färdigställts före oktobers månads utgång 2017 2017-11-15 Upprättat Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 november 2017 - Motioner och medborgarförslag vars beredning inte färdigställts före oktobers månads utgång 2017 2017-11-30 Upprättat Visa dokumentet
Vänsterpartiets skrivelse den 18 december 2017 2017-12-18 Inkommande Visa dokumentet
Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2017, § 524 2017-12-18 Upprättat Visa dokumentet