Visa ärende

Diarienummer KS-0021/2016
Titel Planuppdrag för skolverksamhet i befintliga lokaler på fastigheten Eken 14, Löfströms Allé i centrala Sundbyberg
Startdatum 2016-01-11
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2016-09-08
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Planuppdrag för skolverksamhet i befintliga lokaler på fastigheten Eken 14, Löfströms Allé i Sundbybergs stad 2016-01-07 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Planuppdrag för skolverksamhet i befintliga lokaler på fastigheten Eken 14 2016-01-21 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Information om eventuellt planuppdrag för skolverksamhet i befintliga lokaler på fastigheten Eken 14, Löfströms Allé i Sundbybergs 2016-02-04 Utgående
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 15 februari 2016 - Planuppdrag för skolverksamhet i befintliga lokaler på fastigheten Eken 14, Löfströms Allé i Sundbybergs stad 2016-02-17 Upprättat Visa dokumentet
Ny Engelsk skola i kv Eken 14 Sundbyberg 2016-03-09 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 11 april 2016 - Planuppdrag för skolverksamhet i befintliga lokaler på fastigheten Eken 14 2016-04-13 Upprättat Visa fil
1, 2
Expediering för kännedom - Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 11 april 2016 - Planuppdrag för skolverksamhet i befintliga lokaler på fastigheten Eken 14 2016-04-14 Utgående Visa dokumentet
Tillbakadragande av planuppdrag för skolverksamhet i befintliga lokaler på fastigheten Eken 14, Löfströms Allé i centrala Sundbyberg 2016-07-01 Inkommande Visa fil
1, 2
Återtagande av planuppdrag för skolverksamhet i befintliga lokaler på fastigheten Eken 14, Löfströms Allé i centrala Sundbyberg 2016-07-01 Utgående Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 5 september 2016 - Återtagande av planuppdrag för skolverksamhet i befintliga lokaler på fastigheten Eken 14, Löfströms Allé i centrala Sundbyberg 2016-09-06 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 5 september 2016. 2016-09-08 Utgående Visa fil
1, 2