Diarienummer KS-0020/2017
Titel Motioner och medborgarförslag vars beredning inte färdigställts före mars månads utgång 2017
Startdatum 2017-01-05
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-05-05
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument