Diarienummer KS-0017/2017
Titel Återrapportering av delegationsbeslut inom kommunstyrelsens ansvarsområde 2017
Startdatum 2017-01-05
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-01-09
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Återrapportering av delegationsbeslut 2017-01-05 Utgående Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 6 februari 2017 - Återrapportering av delegationsbeslut 2017-02-07 Upprättat Visa dokumentet
Återrapportering av delegationsbeslut 2017-02-10 Utgående Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 13 mars 2017 - Återrapportering av delegationsbeslut 2017-03-15 Upprättat Visa dokumentet
Återrapportering av delegationsbeslut 2017-03-30 Utgående Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 10 april 2017 - Återrapportering av delegationsbeslut 2017-04-11 Upprättat Visa dokumentet
Återrapportering av delegationsbeslut 2017-05-04 Utgående Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 15 maj 2017 - Återrapportering av delegationsbeslut 2017-05-17 Upprättat Visa dokumentet
Återrapportering av delegationsbeslut 2017-06-01 Utgående Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 12 juni 2017 - Återrapportering av delegationsbeslut 2017-06-13 Upprättat Visa dokumentet
Återrapportering av delegationsbeslut 2017-07-18 Utgående Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 11 september 2017 - Återrapportering av delegationsbeslut 2017-09-13 Upprättat Visa dokumentet
Återrapportering av delegationsbeslut 2017-10-05 Utgående Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 16 oktober 2017 - Återrapportering av delegationsbeslut 2017-10-18 Upprättat Visa dokumentet
Återrapportering av delegationsbeslut 2017-11-03 Utgående Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 13 november 2017 - Återrapportering av delegationsbeslut 2017-11-15 Upprättat Visa dokumentet
Återrapportering av delegationsbeslut 2017-11-23 Utgående Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 4 december 2017 - Återrapportering av delegationsbeslut 2017-12-06 Upprättat Visa dokumentet