Diarienummer KS-0016/2017
Titel Samlingsärende för Sundbybergs stads pensionärsråd 2017
Startdatum 2017-01-04
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-01-17
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kallelse till pensionärsrådets sammanträde den 2 februari 2017 2017-01-24 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll från Pensionärsrådets sammanträde den 2 februari 2017 2017-02-07 Upprättat Visa dokumentet
Nytt äldreombud och representant i Sundbybergs stads pensionärsråd från SPF Seniorerna Sundbyberg 2017-02-21 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 13 mars 2017 - Protokoll från Pensionärsrådets sammanträde den 2 februari 2017 2017-03-15 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse till Pensionärsrådets sammanträde den 6 april 2017 2017-03-20 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll från Pensionärsrådets sammanträde 6 april 2017 2017-04-12 Upprättat Visa dokumentet
Remiss till pensionärsrådet - Förslag till mobilitetsprogram för Sundbybergs stad 2017-05-04 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 15 maj 2017 - Protokoll från Pensionärsrådets sammanträde 6 april 2017 2017-05-17 Upprättat Visa dokumentet
Remiss till pensionärsrådet - Översiktsplan för Sundbybergs stad 2017-05-29 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Kallelse till Pensionärsrådets sammanträde den 15 juni 2017 2017-05-29 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 23 maj 2017 - Stadsmiljö- och tekniska nämnden utser ledamot och ersättare till pensionärsrådet 2017-05-30 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 30 maj 2017 2017-06-07 Inkommande Visa dokumentet
Protokoll från Pensionärsrådets sammanträde 15 juni 2017 2017-06-22 Upprättat Visa dokumentet
Pensionärsrådets svar på remiss om mobilitetsprogram för Sundbybergs stad 2017-06-22 Upprättat Visa dokumentet
Pensionärsrådets svar på remiss - översiktsplan för Sundbybergs stad 2017-06-22 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse till pensionärsrådets sammanträde den 14 september 2017 2017-08-30 Upprättat Visa dokumentet
Beslutsunderlag inför grundskole- och gymnasienämndens sammanträde - Skrivelse - Revidering av medarbetare som ska representera grundskole- och gymnasienämnden i Sundbybergs stads pensionärsråd 2017-09-07 Inkommande Visa dokumentet
Beslutsunderlag inför förskolenämndens sammanträde - Skrivelse - Revidering av medarbetare som ska representera förskolenämnden i Sundbybergs stads pensionärsråd 2017-09-07 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 11 september 2017 - Protokoll från Pensionärsrådets sammanträde 15 juni 2017 2017-09-13 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll från pensionärsrådets sammanträde 14 september 2017 2017-09-26 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från förskolenämndens sammanträde den 21 september 2017 - Revidering av medarbetare som ska representera förskolenämnden i Sundbybergs stads pensionärsråd 2017-09-26 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 26 september 2017 - Social- och arbetsmarknadsnämndens representanter till pensionärsrådet 2017-09-29 Inkommande Visa dokumentet
Kallelse till pensionärsrådets sammanträde den 26 oktober 2017 2017-10-10 Upprättat Visa dokumentet
Beslutsunderlag inför grundskole- och gymnasienämndens sammanträde 24 oktober 2017 - Nytt beslut gällande revidering av medarbetare som ska representera grundskole- och gymnasienämnden i Sundbybergs stads pensionärsråd 2017-10-13 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 16 oktober 2017 - Protokoll från pensionärsrådets sammanträde 14 september 2017 2017-10-18 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 24 oktober 2017 - Nytt beslut gällande revidering av medarbetare som ska representera grundskole- och gymnasienämnden i Sundbybergs stads pensionärsråd 2017-10-27 Inkommande Visa dokumentet
Protokoll från pensionärsrådets sammanträde den 26 oktober 2017 2017-11-07 Upprättat Visa dokumentet
Remiss - Underrättelse om utställning för Sundbybergs stads översiktsplan 2030 2017-11-20 Inkommande Visa dokumentet
Kallelse till pensionärsrådets sammanträde den 7 december 2017 2017-11-23 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 21 november 2017 - Stadsmiljö- och tekniska nämnden utser ledamot till pensionärsrådet 2017-11-23 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 4 december 2017 - Protokoll från pensionärsrådets sammanträde den 26 oktober 2017 2017-12-06 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll från pensionärsrådets sammanträde den 7 december 2017 2017-12-12 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av protokoll från pensionärsrådets sammanträde den 7 december 2017 2017-12-12 Utgående Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 15 januari 2018 - Protokoll från pensionärsrådets sammanträde den 7 december 2017 2018-01-16 Upprättat Visa dokumentet