Diarienummer KS-0015/2017
Titel Samlingsärende för kommunstyrelsens näringslivskommitté 2017
Startdatum 2017-01-04
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-01-02
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kallelse till Näringslivskommitténs sammanträde den 14 februari 2017 2017-01-24 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll från Näringslivskommitténs sammanträde den 14 februari 2017 2017-03-21 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse till Näringslivskommitténs sammanträde den 15 mars 2017 2017-03-21 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll från Näringslivskommitténs sammanträde den 15 mars 2017-03-21 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från Näringslivskommitténs sammanträde den 15 mars 2017 § 6 - Revidering av näringslivspolicyn 2017-03-21 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 10 april 2017 - Protokoll från Näringslivskommitténs sammanträde den 14 februari 2017 2017-04-11 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 10 april 2017 - Protokoll från Näringslivskommitténs sammanträde den 15 mars 2017-04-11 Upprättat Visa dokumentet
Kallelses till Näringslivskommitténs sammanträde 2 maj 2017 2017-04-12 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll från Näringslivskommitténs sammanträde den 2 maj 2017 2017-05-08 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 12 juni 2017 - Protokoll från Näringslivskommitténs sammanträde den 2 maj 2017 2017-06-13 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse Näringslivskommittén 28 augusti 2017 2017-08-08 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll från Näringslivskommitténs sammanträde den 28 augusti 2017 2017-09-11 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 16 oktober 2017 - Protokoll från Näringslivskommitténs sammanträde den 28 augusti 2017 2017-10-18 Upprättat Visa dokumentet