Diarienummer KS-0014/2017
Titel Samlingsärende för kommunstyrelsens översiktsplanekommitté 2017
Startdatum 2017-01-04
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-01-02
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument