Diarienummer KS-0013/2017
Titel Medborgarförslag - Cykelpump (likt den vid Sundbybergsstation) vid "cykelmätaren" vid Lötsjön.
Startdatum 2017-01-04
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-10-17
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2017-01-04 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Cykelpump (likt den vid Sundbybergsstation) vid "cykelmätaren" vid Lötsjön. 2017-01-04 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 20 februari 2017 - Medborgarförslag - Cykelpump (likt den vid Sundbybergsstation) vid "cykelmätaren" vid Lötsjön. 2017-02-24 Upprättat Visa dokumentet
Expediering medborgarförslag 2017-02-27 Utgående Visa fil
1, 2
Beslutsunderlag inför stadsmilj- och tekniska nämndens sammanträde den 20 juni 2017 - Medborgarförslag - Cykelpump (likt den vid Sundbybergsstation) vid "cykelmätaren" vid Lötsjön 2017-06-09 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 20 juni 2017 - Medborgarförslag - Cykelpump (likt den vid Sundbybergsstation) vid "cykelmätaren" vid Lötsjön 2017-06-28 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2017 - Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 20 juni 2017 - Medborgarförslag - Cykelpump (likt den vid Sundbybergsstation) vid "cykelmätaren" vid 2017-09-29 Upprättat Visa dokumentet
Expediering för kännedom till stadsmiljö- och tekniska nämnden 2017-10-05 Utgående Visa fil
1, 2