Diarienummer KS-0011/2017
Titel Medborgarförslag - Allmänt förbud mot fyrverkerier och användande av pyroteknisk utrustning inom kommunen
Startdatum 2017-01-04
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument