Diarienummer KS-0010/2018
Titel Remiss - Inbjudan från Miljö- och energidepartementet att lämna synpunkter på förslag till ny förordning om luftvårdsprogram och utsläpp till luft
Startdatum 2018-01-05
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-03-16
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remiss - Inbjudan från Miljö- och energidepartementet att lämna synpunkter på förslag till ny förordning om luftvårdsprogram och utsläpp till luft. Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2284 om minskning av nationella utsläpp 2018-01-04 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
Svar på remiss - Inbjudan från Miljö- och energidepartementet att lämna synpunkter på förslag till ny förordning om luftvårdsprogram och utsläpp till luft 2018-01-15 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Remittering av remiss - Inbjudan från miljö- och energidepartementet att lämna synpunkter på förslag till ny förordning om luftvårdsprogram och utsläpp till luft 2018-01-15 Utgående Visa dokumentet
Beslutsunderlag för byggnads- och tillståndsnämndens yttrande över remiss - Inbjudan från miljö- och energidepartementet att lämna synpunkter på förslag till ny förordning om luftvårdsprogram och utsläpp till luft 2018-02-02 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Förslag till svar på remiss - Inbjudan från Miljö- och energidepartementet att lämna synpunkter på förslag till ny förordning om luftvårdsprogram och utsläpp till luft 2018-02-09 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 12 februari 2018 - Yttrande över remiss - Inbjudan från miljö- och energidepartementet att lämna synpunkter på förslag till ny förordning om luftvårdsprogram och utsläpp 2018-02-15 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 12 mars 2018 - Svar på remiss - Inbjudan från Miljö- och energidepartementet att lämna synpunkter på förslag till ny förordning om luftvårdsprogram och utsläpp till luft 2018-03-13 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av Sundbybergs stads svar på remiss - M2017/03247/R 2018-03-15 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Undertecknat svar på remiss - Inbjudan från Miljö- och energidepartementet att lämna synpunkter på förslag till ny förordning om luftvårdsprogram och utsläpp till luft 2018-03-16 Upprättat Visa dokumentet