Diarienummer KS-0010/2017
Titel Medborgarförslag - Mitt förslag är att bevara vår mysiga teater Bristol. Skaffa olika aktiviteter där .
Startdatum 2017-01-03
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2017-01-03 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Mitt förslag är att bevara vår mysiga teater Bristol. Skaffa olika aktiviteter där . 2017-01-03 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 20 februari 2017 - Medborgarförslag - Mitt förslag är att bevara vår mysiga teater Bristol. Skaffa olika aktiviteter där . 2017-02-24 Upprättat Visa dokumentet
Expediering medborgarförslag 2017-02-27 Utgående Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 30 mars 2017 - Svar på medborgarförslag - Mitt förslag är att bevara vår mysiga teater Bristol. 2018-09-17 Inkommande Visa fil
1, 2