Diarienummer KS-0010/2017
Titel Medborgarförslag - Mitt förslag är att bevara vår mysiga teater Bristol. Skaffa olika aktiviteter där .
Startdatum 2017-01-03
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument