Diarienummer KS-0008/2017
Titel Namnsättning av kvarter, gator, torg, platser och parker inom fastigheten Fröfjärden 1 vid Östra Madenvägen och Gesällvägen, Hallonbergen
Startdatum 2017-01-03
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-06-19
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Namnsättning av kvarter, gator, torg, platser och parker inom fastigheten Fröfjärden 1 vid Östra Madenvägen och Gesällvägen, Hallonbergen 2017-01-03 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Illustration 1 2017-02-10 Upprättat Visa dokumentet
Rådfrågning avseende namnsättning av kvarter, gator, torg, platser och parker inom fastigheten Fröfjärden 1 vid Östra Madenvägen och Gesällvägen, Hallonbergen 2017-03-07 Utgående Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 15 maj 2017 - Namnsättning av kvarter, gator, torg, platser och parker inom fastigheten Fröfjärden 1 vid Östra Madenvägen och Gesällvägen, Hallonbergen 2017-05-17 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 maj 2017 - Namnsättning av kvarter, gator, torg, platser och parker inom fastigheten Fröfjärden 1 vid Östra Madenvägen och Gesällvägen, Hallonbergen 2017-06-02 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av underrättelse om namnsättning av kvarter, gator, torg, platser och parker inom fastigheten Fröfjärden 1 vid Östra Madenvägen och Gesällvägen, Hallonbergen 2017-06-19 Utgående Visa fil
1, 2