Diarienummer KS-0007/2018
Titel Medborgarförslag - Låt de intresserade bostadsrättsföreningarna köpa sina bostäder innan det är försent!
Startdatum 2018-01-04
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument