Diarienummer KS-0007/2017
Titel Namnsättning av kvarter, gator, torg, platser och parker inom kvarteret Freden större mellan Rissneleden och Östra Madenvägen, Hallonbergen
Startdatum 2017-01-03
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-06-14
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Namnsättning av kvarter, gator, torg, platser och parker inom kvarteret Freden större mellan Rissneleden och Östra Madenvägen, Hallonbergen 2017-01-03 Utgående Visa fil
1, 2
Illustration 1 2017-02-10 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 15 maj 2017 - Namnsättning av kvarter, gator, torg, platser och parker inom kvarteret Freden större mellan Rissneleden och Östra Madenvägen, Hallonbergen 2017-05-17 Upprättat Visa dokumentet
Namnsättningsärende rådfrågning avseende norra Hallonbergen 2017-03-09 Utgående Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 maj 2017 - Namnsättning av kvarter, gator, torg, platser och parker inom kvarteret Freden större mellan Rissneleden och Östra Madenvägen, Hallonbergen 2017-06-02 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av underrättelse om namnsättning inom kvarteret Freden större, Hallonbergen i Sundbyberg 2017-06-14 Utgående Visa fil
1, 2