Diarienummer KS-0006/2017
Titel Namnsättning av kvarter, gator, torg, platser och parker vid Rissneleden och Hallonbergsvägen inom fastigheterna Vandraren 8, Orienteraren 8 och Sundbyberg 2:30
Startdatum 2017-01-03
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-06-19
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Namnsättning av kvarter, gator, torg, platser och parker vid Rissneleden och Hallonbergsvägen inom fastigheterna Vandraren 8, Orienteraren 8 och Sundbyberg 2:30 2017-01-03 Utgående Visa fil
1, 2
Illustration 1 2017-02-10 Upprättat Visa dokumentet
Svar på namnsättningsärende rådfrågning avseende norra Hallonbergen 2017-02-14 Utgående Visa fil
1, 2
Rådfrågning avseende namnsättning av kvarter, gator, torg, platser och parker vid Rissneleden och Hallonbergsvägen inom fastigheterna Vandraren 8, Orienteraren 8 och Sundbyberg 2:30 2017-03-07 Utgående Visa fil
1, 2
Rådfrågning avseende namnsättning av kvarter, gator, torg, platser och parker vid Rissneleden och Hallonbergsvägen inom fastigheterna Vandraren 8, Orienteraren 8 och Sundbyberg 2:30 2017-03-07 Utgående Visa fil
1, 2
Svar angående namnsättning för norra Hallonbergen 2017-03-09 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 15 maj 2017 - Namnsättning av kvarter, gator, torg, platser och parker vid Rissneleden och Hallonbergsvägen inom fastigheterna Vandraren 8, Orienteraren 8 och Sundbyberg 2:30 2017-05-17 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 maj 2017 - Namnsättning av kvarter, gator, torg, platser och parker vid Rissneleden och Hallonbergsvägen inom fastigheterna Vandraren 8, Orienteraren 8 och Sundbyberg 2:30 2017-06-02 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av underrättelse om namnsättning vid Rissneleden och Hallonbergsvägen inom fastigheterna Vandraren 8, Orienteraren 8 och Sundbyberg 2:30 2017-06-19 Utgående Visa fil
1, 2