Diarienummer KS-0004/2018
Titel Medborgarförslag - Förbjud fyrverkerier redan nu!
Startdatum 2018-01-04
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2017-12-29 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Förbjud fyrverkerier redan nu! 2017-12-29 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 januari 2018 - Medborgarförslag - Förbjud fyrverkerier redan nu! 2018-02-01 Upprättat Visa dokumentet