Diarienummer KS-0004/2017
Titel Stadsutveckling inom stadsdelen Rissne, Sundbyberg
Startdatum 2017-01-03
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Stadsutveckling inom stadsdelen Rissne, Sundbyberg 2017-04-07 Utgående Sekretess
Utvärderingsgruppens underlag avseende idékoncept från tre budgivare för fortsatt förhandling inom stadsutvecklingsprojekt Rissne 2017-04-21 Upprättat Sekretess
Lokalfastigheter i Sundbyberg ABs protokoll den 9 januari 2017 2017-05-02 Inkommande Visa dokumentet
Sundbybergs stadshus ABs protokoll den 9 januari 2017 2017-05-02 Inkommande Visa dokumentet
Socialdemokraternas skrivelse den 15 maj 2017 2017-05-15 Inkommande Visa dokumentet
Vänsterpartiets skrivelse den 15 maj 2017 2017-05-15 Inkommande Visa dokumentet
Utdrag från kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll den 15 maj 2017, § 140 - Stadsutveckling inom stadsdelen Rissne, Sundbyberg 2017-05-15 Upprättat Visa dokumentet
Information om idékoncept för genomförande av stadsutvecklingen i Rissne samt ställningstagande till vidhängande avtal. 2017-09-19 Utgående Sekretess
Idékoncept från tre budgivare avseende stadsutvecklingsprojekt Rissne 2017-03-15 Upprättat Sekretess
Val av ett idékoncept för genomförande av stadsutvecklingen i Rissne samt ställningstagande till vidhängande avtal om överlåtelse av samtliga aktier i bolaget Rissne 3 AB innehållande fastigheten Kasernen 1, i bolaget Rissne 4 AB innehållande fastigheten 2017-10-30 Utgående Sekretess
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 20 november 2017 - Stadsutveckling inom stadsdelen Rissne, Sundbyberg 2017-11-22 Upprättat Sekretess
Protokollsutdrag Sundbybergs stadshus AB 7 dec - Ställningstagande till aktieöverlåtelseavtal Lokalfastigheter Fastighetsutveckling Rissne 1 - 7 AB 2017-12-07 Inkommande Sekretess
Skadeslöshetsåtagande 2017-12-08 Inkommande Sekretess
Socialdemokraternas skrivelse den 18 december 2017 2017-12-18 Inkommande Sekretess
Vänsterpartiets skrivelse den 18 december 2017 2017-12-18 Inkommande Sekretess
Kommunstyrelsens beslut den 18 december 2017, § 381 2017-12-18 Upprättat Visa dokumentet
Socialdemokraternas skrivelse den 18 december 2017 2017-12-18 Inkommande Sekretess
Socialdemokraternas skrivelse den 18 december 2017 2017-12-18 Inkommande Sekretess
Vänsterpartiets skrivelse den 18 december 2017 2017-12-18 Inkommande Sekretess
Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2017, § 510 - Stadsutveckling inom stadsdelen Rissne 2017-12-18 Upprättat Sekretess
Expediering - Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2017, § 510 - Stadsutveckling inom stadsdelen Rissne 2017-12-18 Utgående Sekretess
Hyresavtal för utställningsobjekt avseende Rissne centrum, tre år räknat från avtalsdagen 2018-07-06 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av ett undertecknat hyresavtal för utställningsobjekt avseende Rissne centrum 2018-07-06 Utgående
Originalhandlingar för idékoncept från budgivare avseende stadsutvecklingsprojekt Rissne (sekretessprövning ska göras innan utlämnande) 2017-03-15 Upprättat Sekretess
Inlämnat idékoncept som ej gick vidare avseende stadsutvecklingsprojekt Rissne (sekretessprövning ska göras innan utlämnande). 2017-03-15 Inkommande Sekretess
Inlämnat idékoncept som ej gick vidare avseende stadsutvecklingsprojekt Rissne (sekretessprövning ska göras innan utlämnande). 2017-03-15 Inkommande Sekretess
Inlämnat idékoncept som ej gick vidare avseende stadsutvecklingsprojekt Hallonbergen (sekretessprövning ska göras innan utlämnande). 2017-03-15 Inkommande Sekretess
Inlämnat idékoncept som ej gick vidare avseende stadsutvecklingsprojekt Hallonbergen (sekretessprövning ska göras innan utlämnande). 2017-03-15 Inkommande Sekretess
Inlämnat idékoncept som ej gick vidare avseende stadsutvecklingsprojekt Hallonbergen (sekretessprövning ska göras innan utlämnande) 2017-03-15 Inkommande Sekretess