Diarienummer KS-0004/2016
Titel Val av nämndemän för tjänstgöring vid Solna Tingsrätt åren 2016-2019
Startdatum 2016-01-04
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Solna tingsrätts beslut 18 december 2015 om att nämndemans uppdrag upphör 2015-12-21 Inkommande PUL
Val av nämndeman (M) för tjänstgöring vid Solna Tingsrätt för tiden fram till och med den 31 december 2019 2016-01-05 Utgående
Solna tingsrätts beslut 15 januari 2016 om att nämndemans (L) uppdrag upphör 2016-01-19 Inkommande
Val av nämndeman (L) för tjänstgöring vid Solna Tingsrätt för tiden fram till och med den 31 december 2019 2016-01-21 Utgående
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 1 februari 2016 - Val av nämndemän för tjänstgöring vid Solna Tingsrätt 2016-02-08 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 1 februari 2016 - Val av nämndemän för tjänstgöring vid Solna Tingsrätt 2016-02-08 Upprättat Visa dokumentet
Solna tingsrätts beslut 8 mars 2016 om att nämndemans (V) uppdrag upphör 2016-03-09 Inkommande PUL
Val av nämndeman (V) för tjänstgöring vid Solna Tingsrätt för tiden fram till och med den 31 december 2019 2016-03-09 Utgående
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 21 mars 2016 - Val av nämndemän för tjänstgöring vid Solna Tingsrätt 2016-03-29 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 21 mars 2016 - Val av nämndemän för tjänstgöring vid Solna Tingsrätt 2016-03-29 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 21 mars 2016 - Val av nämndemän för tjänstgöring vid Solna Tingsrätt 2016-03-29 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Val av nämndeman (M) för tjänstgöring vid Solna Tingsrätt 2016-05-10 Utgående
Expediering - Val av nämndeman (L) för tjänstgöring vid Solna Tingsrätt 2016-05-10 Utgående
Expediering - Val av nämndeman (V) för tjänstgöring vid Solna Tingsrätt 2016-05-10 Utgående
Solna tingsrätts beslut den 17 oktober 2016 om att nämndemans (V) uppdrag upphör 2016-11-09 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 21 november 2016 - Val av nämndeman (V) för tjänstgöring vid Solna Tingsrätt för tiden fram till och med den 31 december 2019 2016-11-29 Upprättat Visa dokumentet
Solna tingsrätts beslut om att nämndemans (M) uppdrag upphör 2016-11-30 Inkommande
Meddelande om att nämndemans uppdrag upphör 2016-12-19 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 19 december 2016 - Val av nämndemän för tjänstgöring vid Solna Tingsrätt 2016-12-22 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 19 december 2016 - Val av nämndemän för tjänstgöring vid Solna Tingsrätt 2016-12-22 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 19 december 2016 - Val av nämndemän för tjänstgöring vid Solna Tingsrätt 2016-12-22 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 19 december 2016 - Val av nämndemän för tjänstgöring vid Solna Tingsrätt 2017-01-10 Utgående Visa dokumentet
Expediering - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 19 december 2016 - Val av nämndemän för tjänstgöring vid Solna Tingsrätt 2017-01-10 Utgående Visa dokumentet
Entledigande - nämndemans uppdrag upphör 2017-02-07 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 20 februari 2017 - Val av nämndemän för tjänstgöring vid Solna Tingsrätt åren 2016-2019 2017-02-24 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 20 februari 2017 - Val av nämndemän för tjänstgöring vid Solna Tingsrätt åren 2016-2019 2017-02-24 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 20 februari 2017 - Val av nämndemän för tjänstgöring vid Solna Tingsrätt åren 2016-2019 2017-02-24 Upprättat Visa dokumentet
Beslut om entledigande av nämndeman 2017-03-15 Inkommande PUL
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars 2017 - Val av nämndemän för tjänstgöring vid Solna Tingsrätt åren 2016-2019 2017-04-04 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars 2017 - Val av nämndemän för tjänstgöring vid Solna Tingsrätt åren 2016-2019 2017-04-04 Upprättat Visa dokumentet
KS-0004/2016-41 - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars 2017 - Val av nämndemän för tjänstgöring vid Solna Tingsrätt åren 2016-2019 2017-06-14 Utgående Visa fil
1, 2
KS-0004/2016-42 - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars 2017 - Val av nämndemän för tjänstgöring vid Solna Tingsrätt åren 2016-2019 2017-06-14 Utgående Visa fil
1, 2
Expediering av KS-0004/2016-36 - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 20 februari 2017 - Val av nämndemän för tjänstgöring vid Solna Tingsrätt åren 2016-2019 2017-08-15 Utgående Visa dokumentet
Expediering av KS-0004/2016-34 - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 20 februari 2017 - Val av nämndemän för tjänstgöring vid Solna Tingsrätt åren 2016-2019 2017-08-15 Utgående Visa fil
1, 2
Beslut om entledigande av nämndeman (M) 2017-08-29 Inkommande PUL
Beslut om entledigande av nämndeman (S) 2017-09-12 Inkommande PUL
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2017 - Val av nämndemän för tjänstgöring vid Solna Tingsrätt åren 2016-2019 2017-09-29 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2017 - Val av nämndemän för tjänstgöring vid Solna Tingsrätt åren 2016-2019 2017-09-29 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av KS-0004/2017-52 - Val av nämndeman (M) för tjänstgöring vid Solna Tingsrätt 2017-10-16 Utgående PUL
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2017 - Val av nämndemän för tjänstgöring vid Solna Tingsrätt åren 2016-2019 2017-11-08 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av KS-0004/2016-55 - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2017 - Val av nämndemän för tjänstgöring vid Solna Tingsrätt åren 2016-2019 2017-11-15 Utgående PUL
Beslut om entledigande av nämndeman (C) 2018-03-12 Inkommande PUL
Beslut om entledigande av nämndeman (MP) 2018-03-08 Inkommande PUL
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 23 april 2018 - Val av nämndemän för tjänstgöring vid Solna Tingsrätt åren 2016-2019 2018-04-27 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 23 april 2018 - Val av nämndemän för tjänstgöring vid Solna Tingsrätt åren 2016-2019 2018-04-27 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 23 april 2018 - Val av nämndemän för tjänstgöring vid Solna Tingsrätt åren 2016-2019 2018-05-11 Utgående PUL
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 28 maj 2018 - Val av nämndemän för tjänstgöring vid Solna Tingsrätt åren 2016-2019 2018-05-31 Upprättat Visa dokumentet
Beslut om entledigande av Carolina Yevenes 2018-06-12 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 18 juni 2018 - Val av nämndemän för tjänstgöring vid Solna Tingsrätt åren 2016-2019 2018-06-21 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 18 juni 2018 - Val av nämndemän för tjänstgöring vid Solna Tingsrätt åren 2016-2019 2018-06-21 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av kommunfullmäktiges beslut den 18 juni 2018 - Val av nämndemän för tjänstgöring vid Solna Tingsrätt åren 2016-2019 2018-06-21 Utgående PUL
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 september 2018 - Val av nämndemän för tjänstgöring vid Solna Tingsrätt åren 2016-2019 2018-09-28 Upprättat Visa dokumentet
Val av nämndeman för tjänstgöring vid Solna Tingsätt 2018-10-09 Utgående PUL
Beslut om entledigande av nämndeman (S) 2018-10-29 Inkommande PUL
Beslut om entledigande av nämndeman (-) 2018-11-28 Inkommande Visa dokumentet