Diarienummer KS-0003/2017
Titel Stadsutveckling inom stadsdelen Ör, Sundbyberg
Startdatum 2017-01-03
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Stadsutveckling inom stadsdelen Ör, Sundbyberg 2017-04-07 Utgående Sekretess
Utvärderingsgruppens underlag avseende idékoncept från tre budgivare för fortsatt förhandling inom stadsutvecklingsprojekt Ör 2017-04-21 Upprättat Sekretess
Lokalfastigheter i Sundbyberg ABs protokoll den 9 januari 2017 2017-05-02 Inkommande Visa dokumentet
Sundbybergs stadshus ABs protokoll den 9 januari 2017 2017-05-02 Inkommande Visa dokumentet
Idékoncept från tre budgivare avseende stadsutvecklingsprojekt Ör 2017-03-15 Upprättat Sekretess
Socialdemokraternas skrivelse den 15 maj 2017 2017-05-17 Inkommande Visa dokumentet
Vänsterpartiets skrivelse den 15 maj 2017 2017-05-15 Inkommande Visa dokumentet
Utdrag från kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll den 15 maj 2017, § 139 - Stadsutveckling inom stadsdelen Ör, Sundbyberg 2017-05-15 Upprättat Visa dokumentet
Val av ett idékoncept för genomförande av stadsutvecklingen i Ör samt ställnings-tagande till vidhängande avtal om överlåtelse av samtliga aktier i bolaget Ör 1 AB innehållande fastigheten Penninggräset 2 och i bolaget Ör 2 AB innehållande fastigheten de 2017-06-13 Utgående Sekretess
Bilaga – sammanställning över olika lydelser i aktieöverlåtelseavtalen 2017-06-15 Upprättat Sekretess
Protokollsutdrag från Sundbybergs stadshus AB:s sammanträde 14 juni 2017 - Ställningstagande till aktieöverlåtelseavtal avseende försäljning av del av fastigheten Penninggräset 2 2017-06-15 Inkommande Sekretess
Protokollsutdrag från Sundbybergs stadshus AB:s sammanträde 14 juni 2017 - Ställningstagande till aktieöverlåtelseavtal avseende försäljning av del av fastigheten Sundbyberg 2:39 2017-06-15 Inkommande Sekretess
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 26 juni 2017 - Val av ett idékoncept för genomförande av stadsutvecklingen i Ör samt ställnings-tagande till vidhängande avtal om överlåtelse av samtliga aktier i bolaget Ör 1 AB innehållande fas 2017-06-29 Upprättat Sekretess
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 juni 2017 - Val av ett idékoncept för genomförande av stadsutvecklingen i Ör samt ställningstagande till vidhängande avtal om överlåtelse av samtliga aktier i bolaget Ör 1 AB innehållande 2017-06-26 Upprättat Sekretess
Val av ett idékoncept för genomförande av stadsutvecklingen i Ör samt ställningstagande till vidhängande avtal om överlåtelse av samtliga aktier i bolaget Ör 1 AB innehållande fastigheten Penninggräset 2 och i bolaget Ör 2 AB innehållande del av 2017-08-07 Utgående Sekretess
Justerat protokoll Sundbybergs stadshus AB - tilläggsavtal Sundbyberg 2.39 2017-08-30 Inkommande Sekretess
Justerat protokoll Sundbybergs stadshus AB - tilläggsavtal Penninggräset 2 2017-08-30 Inkommande Sekretess
Vänsterpartiets skrivelse den 11 september 2017 2017-09-13 Inkommande Sekretess
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 11 september 2017 - Val av ett idékoncept för genomförande av stadsutvecklingen i Ör samt ställningstagande till vidhängande avtal om överlåtelse av samtliga aktier i bolaget Ör 1 AB innehållande 2017-09-13 Upprättat Sekretess
Vänsterpartiets skrivelse den 25 september 2017 2017-09-29 Inkommande Sekretess
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2017 - Val av ett idékoncept för genomförande av stadsutvecklingen i Ör samt ställningstagande till vidhängande avtal om överlåtelse av samtliga aktier i bolaget Ör 1 AB innehållan 2017-09-29 Upprättat Sekretess