Diarienummer KS-0002/2017
Titel Stadsutveckling inom stadsdelen Hallonbergen, Sundbyberg
Startdatum 2017-01-03
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Stadsutveckling inom stadsdelen Hallonbergen, Sundbyberg 2017-04-07 Utgående Sekretess
Utvärderingsgruppens underlag avseende idékoncept från två budgivare för fortsatt förhandling inom stadsutvecklingsprojekt Hallonbergen 2017-04-21 Upprättat Sekretess
Lokalfastigheter i Sundbyberg ABs protokoll den 9 januari 2017 2017-05-02 Inkommande Visa dokumentet
Sundbybergs stadshus ABs protokoll den 9 januari 2017 2017-05-02 Inkommande Visa dokumentet
Socialdemokraternas skrivelse den 15 maj 2017 2017-05-15 Inkommande Sekretess
Vänsterpartiets skrivelse den 15 maj 2017 2017-05-15 Inkommande Visa dokumentet
Utdrag från kommunstyrelsens sammanträdes protokoll den 15 maj 2017, § 138 - Stadsutveckling inom stadsdelen Hallonbergen, Sundbyberg 2017-05-15 Upprättat Visa dokumentet
Information om idékoncept för genomförande av stadsutveckling i Hallonbergen, ställningstagande till avtal om överlåtelse av samtliga aktier i bolaget Hallonbergen 1 AB, 2 AB och 3 AB för fastigheterna Bollspelaren 1, Kartan 1 och Terränglöparen 11 2017-09-19 Utgående Sekretess
Val av ett idékoncept för genomförande av stadsutvecklingen i Hallonbergen och ställningstagande till vidhängande avtal om överlåtelse av samtliga aktier i Hallonbergen 1 AB innehållande fastigheten Kartan 1, Hallonbergen 2 AB innehållande fastigheten B 2017-10-09 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Idékoncept från två budgivare avseende stadsutvecklingsprojekt Hallonbergen 2017-03-15 Upprättat Sekretess
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 23 oktober 2017 - Stadsutveckling inom stadsdelen Hallonbergen, Sundbyberg 2017-10-24 Upprättat Sekretess
Protokoll från styrelsemöte i Sundbybergs stadshus AB den 15 november 2017 2017-11-15 Inkommande Visa dokumentet
Skadelöshetsåtagande avseende fastigheten Bollspelaren 1 2017-11-17 Upprättat Visa dokumentet
Aktieöverlåtelseavtal mellan Lokalfastigheter Fastighetsutveckling Hallonbergen AB och Balder Sundbyberg AB gällande samtliga aktier i Hallonbergen 1 AB, Hallonbergen 2 AB och Hallonbergen 3 AB 2017-11-15 Inkommande Sekretess
Socialdemokraternas skrivelse den 27 november 2017 2017-11-27 Inkommande Visa dokumentet
Vänsterpartiets skrivelse den 27 november 2017 2017-11-27 Inkommande Visa dokumentet
Sverigedemokraternas skrivelse den 27 november 2017 2017-11-27 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 27 november 2017 - Val av ett idékoncept för genomförande av stadsutvecklingen i Hallonbergen och ställningstagande till vidhängande avtal om överlåtelse av samtliga aktier i Hallonbergen 1 AB in 2017-11-28 Upprättat Visa dokumentet
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets gemensamma skrivelse den 27 november 2017 2017-11-27 Inkommande Visa dokumentet
Sverigedemokraternas skrivelse den 27 november 2017 2017-11-27 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 november 2017 - Val av ett idékoncept för genomförande av stadsutvecklingen i Hallonbergen och ställningstagande till vidhängande avtal om överlåtelse av samtliga aktier i Hallonbergen 1 AB inne 2017-11-27 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från Sundbybergs stadshus AB 7 dec - Ställningstagande till aktieägartillskott 2017-12-07 Inkommande Sekretess
Val av ett idékoncept för genomförande av stadsutvecklingen i Hallonbergen och ställningstagande till vidhängande avtal om överlåtelse av samtliga aktier i Hallonbergen 1 AB innehållande fastigheten Kartan 1, Hallonbergen 2 AB innehållande fastighete 2018-02-09 Utgående Sekretess
Liberalernas, Centerpartiets, Kristdemokraternas och Socialdemokraternas skrivelse den 18 februari 2018 2018-02-18 Upprättat Visa fil
1, 2, 3
Liberalernas, Centerpartiets, Kristdemokraternas och Socialdemokraternas skrivelse den 19 februari 2018 2018-02-19 Inkommande Sekretess
Vänsterpartiets skrivelse den 19 februari 2018 2018-02-19 Inkommande Visa dokumentet
Sverigedemokraternas skrivelse den 19 februari 2018 2018-02-19 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 19 februari 2018 - Val av ett idékoncept för genomförande av stadsutvecklingen i Hallonbergen och ställningstagande till vidhängande avtal om överlåtelse av samtliga aktier i Hallonbergen 1 AB in 2018-02-19 Upprättat Visa fil
1, 2
Vänsterpartiets skrivelse den 19 februari 2018 2018-02-19 Inkommande Visa dokumentet
Sverigedemokraternas skrivelse den 19 februari 2018 2018-02-19 Inkommande Visa dokumentet
Gemensam skrivelse från Lars Lindgren (-), Adgar Amin (-), Rosa Wennergren (-), Hossein Atigechi (-) och Amal Lahlou (-) den 19 februari 2018 2018-02-19 Inkommande Visa dokumentet
Liberalernas, Centerpartiets, Kristdemokraternas och Socialdemokraternas gemensamma skrivelse den 19 februari 2018 med bilaga (tilläggsavtal till hyresavtal mellan Förvaltaren HBC AB och Sundbybergs stad avseende förhyrning av lokaler) 2018-02-19 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 19 februari 2018 - Val av ett idékoncept för genomförande av stadsutvecklingen i Hallonbergen och ställningstagande till vidhängande avtal om överlåtelse av samtliga aktier i Hallonbergen 1 AB 2018-02-23 Upprättat Sekretess
Expediering av beslut - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 19 februari 2018 - Val av ett idékoncept för genomförande av stadsutvecklingen i Hallonbergen och ställningstagande till vidhängande avtal 2018-02-19 Utgående Visa fil
1, 2
Kompletterande ägardirektiv till koncernen Sundbybergs stadshus AB avseende stadsutvecklingen i Hallonbergen och medgivande till aktieägartillskott 2018-03-05 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Bilaga B till tilläggsavtal till aktieöverlåtelseavtal daterat den 18 februari 2018 avseende fastigheterna Terränglöparen 11 respektive Kartan 1 - Tilläggsavtal till Fastighetsöverlåtelseavtal 2018-03-05 Upprättat Sekretess
Bilaga 1.P till tilläggsavtal till aktieöverlåtelseavtal daterat den 18 februari 2018 avseende fastigheterna Terränglöparen 11 respektive Kartan 1 - Ny proforma 2018-02-16 2018-03-05 Upprättat Sekretess
Bilaga 1.Ö till tilläggsavtal till aktieöverlåtelseavtal daterat den 18 februari 2018 avseende fastigheterna Terränglöparen 11 respektive Kartan 1 - Överenskommet fastighetsvärde fördelat per fastighet 2018-03-05 Upprättat Sekretess
Tilläggsavtal till hyresavtal mellan Förvaltaren HBC AB och Sundbybergs stad avseende förhyrning av lokaler inom fastigheten Terränglöparen 11 2018-03-05 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Tilläggsavtal till hyresavtal mellan Förvaltaren HBC AB och Sundbybergs stad avseende förhyrning av lokaler inom fastigheten Terränglöparen 11 2018-03-05 Upprättat Sekretess
Vänsterpartiets skrivelse den 12 mars 2018 2018-03-12 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 12 mars 2018 - Tilläggsavtal till hyresavtal mellan Förvaltaren HBC AB och Sundbybergs stad avseende förhyrning av lokaler inom fastigheten Terränglöparen 11 2018-03-13 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 12 mars 2018 - Kompletterande ägardirektiv till koncernen Sundbybergs stadshus AB avseende stadsutvecklingen i Hallonbergen och medgivande till aktieägartillskott 2018-03-13 Upprättat Visa dokumentet
Vänsterpartiets skrivelse den 26 mars 2018 2018-03-26 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2018 - Kompletterande ägardirektiv till koncernen Sundbybergs stadshus AB avseende stadsutvecklingen i Hallonbergen och medgivande till aktieägartillskott 2018-03-28 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av protokollsutdrag från KS 12 mars § 69 till Sundbybergs stadshus AB 2018-04-06 Utgående Sekretess
Expediering till Sundbybergs Stadshus AB - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2018 - Kompletterande ägardirektiv till koncernen Sundbybergs stadshus AB avseende stadsutvecklingen i Hallonbergen 2018-04-06 Utgående Sekretess