Diarienummer KFN-0350/2016
Titel Ledamotsinitiativ - Friteatern. Väckt av Hans Hamrin (V)
Startdatum 2016-12-19
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-03-08
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument