Diarienummer KFN-0349/2016
Titel Ledamotsinitiativ - Ett handslag för kulturen. Väckt av Kajsa Adenbäck (S)
Startdatum 2016-12-19
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-03-08
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ledamotsinitiativ, ett handslag för Kulturen 2017-01-23 Inkommande Visa dokumentet
Ledamotsinitiativ - Ett handslag för kulturen. Väckt av Kajsa Adenbäck (S) 2017-01-23 Utgående Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 23 februari 2017 - Ledamotsinitiativ - Ett handslag för kulturen. Väckt av Kajsa Adenbäck (S) 2017-03-02 Upprättat Visa dokumentet